„ახალგაზრდების ჩართულობა ციფრული პლატფორმის მეშვეობით” 

DIGY მიზნად ისახავს ახალგაზრდებთან მომუშავე ორგანიზაციების და პირების ციფრული ჩართულობის კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობას ევროპის მასშტაბით. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ERASMUS + პროგრამის დაფინანსებით.

პროექტის ფარგლებში იგეგმება ვებ-გვერდი www.opin.me -ის პოპულარიზაცია, რომელიც წარმოადგენს ციფრულ პლატფორმას ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად.

პროექტის მიმდინარეობის შესახებ სიახლეების ინფორმაციის მისაღებად რერეგისტრირდით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

 

https://digy-project.eu/news/newsletters/ 

© Since 2018