წიგნის ბანკის მიზანია შემეცნებითი და მხატვრული ლიტერატურის მობილიზება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეებისთვის.

ნებისმიერ პიროვნებას თუ ორგანიზაციას შეუძლია შეავსოს დაბლა მითითებული აპლიკაცია და შემოგვწიროს წიგნები.

შემოწირული წიგნები ჩვენ ჩაგვაქვს იქ სადაც ეს ყველაზე მეტად არის საჭირო. წიგნების ადგილზე ჩატანასთან ერთად, ჩვენი გუნდი ახორციელებს სახალისო და შემეცნებით აქტივობებს შემოწირული წიგნების ირგვლივ.

შეავსეთ 

აპლიკაცია

ჩვენ ვაგროვებთ

წიგნებს

ადგილზე ჩაგვაქვს შემოწირული წიგნები

ჩვენ ვახორციელებთ ჩატანილი წიგნების პოპულარიზაციის აქტივობებს

© Since 2018