12 ოქტომბერი, 2020

მონაწილეთა შერჩერვა

ცხადდება კონკურსი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების შესარჩევად პროექტი "ახალგაზრდების ციფრული ჩართულობის" ფარგლებში.

8 სექტემბერი, 2020

პარტნიორობა

ვეძებთ პარტნიორობით დაინტერესებულ ორგანიზაციას პროექტი „ახალგაზრდების ციფრული ჩართულობის“ (DIGY) ფარგლებში. წინადადება ძალაშია 10 ოქტომბრამდე.

14 აგვისტო, 2020

პროექტი "Small step - Big change"

ცხადდება კონკურსი მოხალისის შესარჩევად პოლონეთში შშმ პირებთან მუშაობის მიმართულებით.