მიმდინარე პროექტები

BOCCA.png

ბოჩა - სპორტი ყველასთვის

პროექტის მიზანია შშმ ახალგაზრდების ინკლუზიის ხელშეწყობა პარალიმპიური სპორტი ბოჩას პოპულარიზაციით გზით.

solidarity_Corps_banner_reps_EN.jpg

ევროპის სოლიდარობის კორპუსი

ESC აკრედიტაციის ფარგლებში გამოცხადებული პროექტები ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ქართველი ახალგაზრდებისთვის

61290703_898231440569059_873863275928879

წიგნის ბანკი

წიგნის ბანკის მიზანია შემეცნებითი და მხატვრული ლიტერატურის მობილიზება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეებისთვის.

დასრულებული პროექტები