მიმდინარე პროექტები

Boccia - სპორტი ყველასათვის

პროექტის მიზანია შშმ ახალგაზრდების ინკლუზიის ხელშეწყობა პარალიმპიური სპორტი ბოჩას პოპულარიზაციით გზით.

ევროპის სოლიდარობის კორპუსი

ESC აკრედიტაციის ფარგლებში გამოცხადებული პროექტები ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ქართველი ახალგაზრდებისთვის

Book bank.png

წიგნის ბანკი

წიგნის ბანკის მიზანია შემეცნებითი და მხატვრული ლიტერატურის მობილიზება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეებისთვის.

დასრულებული პროექტები