მიმდინარე პროექტები

ბოჩა - სპორტი ყველასთვის

პროექტის მიზანია შშმ ახალგაზრდების ინკლუზიის ხელშეწყობა პარალიმპიური სპორტი ბოჩას პოპულარიზაციით გზით.

ევროპის სოლიდარობის კორპუსი

ESC აკრედიტაციის ფარგლებში გამოცხადებული პროექტები ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ქართველი ახალგაზრდებისთვის

61290703_898231440569059_873863275928879

წიგნის ბანკი

წიგნის ბანკის მიზანია შემეცნებითი და მხატვრული ლიტერატურის მობილიზება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეებისთვის.

დასრულებული პროექტები