ჩვენ შესახებ

ახალგაზრდული ჰორიზონტი არის არასამეწარმეო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან მომუშავე პირებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან.

 

ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ ბავშვების და ახალგაზრდების განვითარებას და მათ შემდგომ წარმატებას. ამის მისაღწევად ორგანიზაცია მუშაობს შემდეგი მიმართულებებით:

 

  • ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;

  • სოციალური ინკლუზიის მხარდაჭერა;

  • დასაქმების და ეკონომიკური მიმართულებით ახალგაზრდების გაძლიერება.

დაგვიკავშირდით

შეტყობინება გაგზავნილია, მადლობა

ლურჯი რუკა.png
aba esaa.png
aba esaa.png
aba esaa.png
aba esaa.png