ინგლისური ნიკასთან ერთად

ახალგაზრდული ჰორიზონტის ინიციატივითა და უცხო ენათა სასწავლო ცენტრის – „ინგლისური ნიკასთან ერთად“ მხარდაჭერით მიმდინარეობს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აძლევს საშუალებას გაიუმჯობესონ უცხო ენის კომპეტენციები, რაც საბოლოოდ, ხელს შეუწყობს მათ დასაქმებას და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის ზრდას. პროგრამის დასასრულს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

 

95666456_111122167257041_177668198441680
  • Facebook
  • Instagram
95387319_111110253924899_534148509613214